KONZULTACE

Konzultace je určena k řešení konkrétního problému nebo situace. Sezení vedu formou osobní konzultace nebo videohovoru. Nejprve si vyslechnu, co vás trápí, co chcete řešit. Dle daného problému volím různé metody - uvolnění podvědomých bloků pomocí ťukání na akupunkturní body, vizualizace, rodinné konstelace, práci s energií nebo naladění na vnitřní hlas. Současně se díváme na danou situaci z jiného úhlu pohledu.

Pracuji s dětmi i dospělými klienty.


Důležité informace Služby, které poskytuji, spadají do osobního poradenství a osobního rozvoje. Z tohoto důvodu Vám nemohu poskytnout "razítko" od psychologa, razítko na propustku ani jiné potvrzení.

O svých klientech si nevedu žádnou evidenci.

Pokud užíváte nějaká psychofarmaka, léky, antikoncepci nebo drogy, informujte mě prosím na začátku konzultace. Užívání uvedených látek má vliv na výběr terapeutických technik a průběh celé konzultace.


Cena hodinové konzultace je 1.400,-.